IT консалт - Контакты

664081, г.Иркутск, ул.К.Либкнехта, 239 "В", офис 311.
Тел./факс.: (3952) 28-14-14.
E-mail: it@rcfi.ru.